De Warmtepomp
Print deze pagina

3. Modelleren

3.1. Software

Tijdens onze speurtocht op internet vonden wij een op de website van Kryotherm (http://www.kryotherm.ru/) een handig programma. Dit programma maakt grafieken van peltier-batterijen.

Het programma bevestigde onze meetgegevens, en dus hebben we het gebruikt voor ons model.

Dit programma is op diskette toegevoegd als bijlage.

3.2. Grafieken

Om ons model goed te kunnen maken, hebben we ons gebaseerd op de meetgegevens van het practicum. Daarvan hebben we een aantal grafieken gemaakt, zodat de verbanden duidelijker zichtbaar werden.

grafiek
Grafiek 3.2.1
De COP bij verschillende temperatuurverschillen uitgezet tegen de stroomsterkte van de peltier-batterij.

grafiek
Grafiek 3.2.2
De spanning van de peltier-batterij bij verschillende temperatuurverschillen uitgezet tegen de stroomsterkte van de peltier-batterij.

Om technische redenen is het helaas niet mogelijk om de grafieken van de spanning over de verwarming tegen de stroomsterkte over de verwarming weer te geven. Uit berekeningen bleek dat deze grafieken lineair waren (als Upeltier tegen IPeltier).

grafiek
Grafiek 3.2.3
De stroomsterkte over de verwarming bij verschillende temperatuurverschillen uitgezet tegen de stroomsterkte over de peltier-batterij.

3.3. Berekeningen

De grafieken van Upeltier tegen Ipeltier en Uverwarming tegen Iverwarming zijn lineair. Hier valt dus gemakkelijk een verband uit te halen.

We hebben met behulp van een spreadsheet alle waarden op elkaar gedeeld, en hiermee de gemiddelde constante berekend.

Bij ΔT = 10 geldt:
en formule
Bij ΔT = 5 geldt:
en formule
Bij ΔT = 0 geldt: en formule

De grafieken van Iverwarming tegen Ipeltier lijken (natuurlijk) logaritmisch te zijn. De computer heeft voor ons berekend dat daarbij de volgende formules horen:

formule
formule
formule

3.4. Model

Erratum
In de papieren versie van het profielwerkstuk staat een verkeerde formule voor de COP-waarde. Hieronder staat de goede.

We willen met dit model de COP-waarde (K) berekenen bij een aantal temperatuurverschillen met de stroomsterkte van de peltier-batterij als variabele.

formule
formule

Hierbij gelden de volgende constanten c:
formule
formule
formule


Deze pagina is automatisch gegenereerd door APP_NAME.