De Warmtepomp
Print deze pagina

1. Theorie

1.2. De stoommachine

Een stoommachine kun je zien als een energiesysteem, je kijkt naar wat er aan energie in gaat en wat er aan energie weer uit komt. Er wordt energie in de vorm van warmte, bijvoorbeeld door het verbranden van kolen, in de “machine” gestopt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk van de energie, die in de kolen is opgeslagen, om te zetten in heen- en weergaande zuigers, geordende bewegingsenergie dus. Alle tussenstappen die nodig zijn voor deze omzetting worden hier weggelaten. Bij dit energie systeem bleek echter veel van de energie die erin gestopt wordt gewoon te verdwijnen, waardoor je weinig energie nuttig kunt gebruiken. Dat zeg je dat het rendement slecht is.

Industrie

Wanneer de stoommachine in werking is, wordt er warmte (energie dus) afgestaan aan de omgeving. De Fransman Carnot (1796-1832) zag hoe Frankrijk qua industriële ontwikkeling achterbleef bij Engeland. Hij begreep dat het feit dat Engeland veel meer en beter gebruik maakte van de stoommachine daarvan de oorzaak was. Nadenkend over de werking van de stoommachine bedacht hij het volgende. Het onmogelijk is om alle warmte die je in de stoommachine stopt volledig in de gewenste vorm van energie, bewegingsenergie, om te zetten, je zult altijd een gedeelte van de toegevoerde energie "kwijtraken"als warmte die aan de omgeving wordt afgegeven.

De stoommachine kan, zeer vereenvoudigd, voorgesteld worden door onderstaande tekening. Het vat met de hoge temperatuur is de ruimte waar de kolen worden verbrand. Het vat met de lage temperatuur is de omgeving of een ruimte gevuld met water.

Schematische weergave van een stoommachine
Afbeeldig 1.2.1
Schematische weergave van een stoommachine.

Deze pagina is automatisch gegenereerd door APP_NAME.